Objava - Povezave na spletnih straneh in njihov vpliv na dober SEO

datum objave: 13.06.2020
Na spletnih straneh se nahajajo številne povezave oziroma linki, ki jih spoznamo, če poiščemo v njihovi HTML kodi hiper linke oziroma besedice href. To so atributi oziroma določila, ki se nanašajo na kakšno besedo, besedno vrsto, fotografijo, sliko ali video na prikazani podstrani ali spletni strani.
 
Povezave na spletnih straneh in njihov vpliv na dober SEO
Na spletnih straneh se nahajajo številne povezave oziroma linki, ki jih spoznamo, če poiščemo v njihovi HTML kodi hiper linke oziroma besedice href. To so atributi oziroma določila, ki se nanašajo na kakšno besedo, besedno vrsto, fotografijo, sliko ali video na prikazani podstrani.

Če torej kliknemo na element spletne podstrani, ki predstavlja povezavo, se premaknemo na mesto, ki je navedeno v vsebini med dvema dvojnima narekovajema hiperlinka.

Običajno povezave na spletni strani zaznamo tako, da se prikaže kazalec v obliki rokice, če se z miško pomaknemo nanje. Za tekstovne povezave pa velja tudi to, da so največkrat podčrtane, ali pa v neki drugi barvi, saj jih tako ločimo od ostalega besedila.

Na spletnih straneh obstajajo povezave različnih vrst, med katerimi so za dobro izdelano optimizacijo SEO najbolj pomembne notranje oziroma Internal Links in zunanje povezave ali External Links. Podrobneje si jih bomo ogledali v naslednjih prispevkih, omenili pa bomo tudi povezave Nofollow Links .

Pri vseh povezavah pa je pomembno, da obstajajo, ker se rado zgodi, da po določenem času pride tudi do njihove prekinitve. Takim povezavam, ki škodujejo rangiranju, pravimo, da so prekinjene oziroma, da so Broken Links. Prekinjene notranje povezave lahko odpravimo sami, na večje težave pa naletimo z zunanjimi, na katere nimamo vpliva, saj na našo stran kažejo tuje spletne strani, ki so morda že presahnile.

Za slednje je poskrbel Google, tako da mu lahko z orodjem Search Console sporočimo, katere povezave ne obstajajo več in jih pri pregledu ne bo več upošteval.
 
ločilo ločilo ločilo
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
info@g-soft.si