Objava - Google Penalties in kako kazni odpravimo

datum objave: 21.02.2023
Če Google ugotovi, da vsebina neke spletne strani ni v skladu z njegovimi algoritmi, jo kaznuje (Google Penalties). Vzrokov za kaznovanje je lahko več, navedli pa jih bomo v nadaljevanju. Do kaznovanja pride pogosto, če povezave na našo spletno stran niso dobre ali pa ne obstajajo več.
 
Google Penalties in kako kazni odpravimo
 
Kako opazimo, da je spletna stran kaznovana
 
 
Najbolj se vidi, da je spletna stran kaznovana, če pride do nenadnega večjega padca pri razvrščanju. Takrat se vprašamo, kaj moramo narediti, da se vrnemo na staro stanje. Ukrepi, ki nas čakajo, so odvisni od vrste kaznovanja. Google ločuje dve vrsti kazni (Google Penalties):
 
  • ročno kaznovanje (Manual Action)
  • algoritemsko kaznovanje (Algorithm Penalty)
 
 
Ročno kaznovanje oziroma Manual Action
 
 
Če Googlovi strokovnjaki ugotovijo, da spletna stran krši njegove standarde, jo lahko ročno kaznujejo.
 
  • najbolj verjeten vzrok za ročno kaznovanje so nenaravne povezave spletne strani
  • tanka oziroma skopa vsebina (thin content)
  • razkosana vsebina (hacked content)
  • neželena pošta, ki jo ustvarijo uporabniki (spam)
  • neustrezne preusmeritve spletne strani
  • skrivanje besedila zaradi večjega števila ključnih besed
 
Ročno se lahko kaznuje celotna spletna stran ali pa samo določene podstrani.
 
Kako preverimo, če ima spletna stran Googlovo ročno kazen (Manual action)
 
Za ugotavljanje, ali je naša spletna stran kaznovana ročno, je na voljo orodje Google Search Console. V meniju na levi strani kliknemo na Security & Manual Actions in izberemo možnost Manual actions. Če se izpiše obvestilo No issues detected, smo lahko prepričani, da naša stran ni kaznovana.
 
Google Penalties in kako kazni odpravimo
Če pa je spletna stran kaznovana, se v posameznih vrsticah izpišejo primeri, zaradi katerih jo je doletela kazen. Lahko si pomagamo tudi s klikom na ikono zvonca, ki je na ekranu Google Search Console na desni strani, zgoraj. Odpre se nam okno, v katerem je izpisano, zakaj je do Manual action prišlo.
 
Kaj naredimo v primeru ročnega kaznovanja
 
Ker je v Google Search Console GSC natančno opisano, zakaj je do kaznovanja prišlo, je reševanje problema dokaj enostavno. Če gre za napako na naši spletni strani, jo lahko odpravimo. Kadar pa napako, ki je običajno rezultat slabe ali neobstoječe povezave, povzroči nekdo od zunaj, ga moramo prositi, da to povezavo popravi ali izbriše pri sebi.
 
Ko je napaka, zaradi katere je prišlo do ročne kazni, odpravljena, sporočimo Googlu, da spletno stran preveri in kazen povsem izbriše. Pošteno povejmo, zakaj je do napake prišlo in da se to v prihodnje ne bo ponovilo.
 
Navedimo korake, ki smo jih izvedli in dodajmo svoje kontaktne podatke. Pismo na koncu podpišemo, da bomo z njim bolj verodostojni.
 
Potem ko je pismo odposlano, odpremo v GSC Manual podstran in zahtevamo ponovni pregled spletne strani. Google nam bo po nekaj tednih odgovoril po e-pošti. Če kazen še ne bo odpravljena, jo skušamo odpraviti do konca, nato pa oddamo še eno zahtevo za pregled.
 
Po očiščenju spletne strani glede ročnega kaznovanja, moramo pregledati še, če nas ni doletela druga vrsta kazni (Google Penalties) in sicer algoritemsko kaznovanje.
 
 
Algoritemsko kaznovanje
 
 
Kršenje Googlovih algoritmov ima za posledico slabšo uvrstitev neke spletne strani. Če je stran kaznovana algoritemsko (Algorithm Penalty), se padec pozna pri razvrščanju za vse podstrani, ki se prikažejo v izpisu zadetkov.
 
Google uporablja za ugotavljanje nepravilnosti spletnih strani dva glavna algoritma in sicer Panda in Penguin. Če je stran kaznovana algoritemsko, je vzrok za to težje odkriti. Google namreč nikjer ne objavlja vzrokov za algoritemske napake.
 
Do te vrste kaznovanja pa lahko pride tudi v primeru, ko nismo zagrešili nobene nepravilnosti. To se zgodi, če so se algoritmi Pande in Penguina v tem času spremenili. Takrat moramo pregledati dnevnik vseh sprememb algoritmov, ki jih na svoji spletni strani hrani Moz.
 
Kako ugotovimo, ali je spletna stran kaznovana algoritemsko
 
Ugotavljanje vzroka za kazen Algorithm Penalty je težavno, pomagamo pa si lahko, če vodimo dnevnik vseh sprememb, ki smo jih naredili na spletni strani. Tako zožimo morebitne vzroke na le nekaj možnosti. S potrebno analizo možnih vzrokov bomo tako lažje prišli do iskanega cilja.
 
Če vodimo podatke o rangiranju ali vidnosti naše spletne strani, jih pogledamo za obdobje, ko je do občutnega padca uvrstitve prišlo. Za pregled uporabimo orodje Google Search Console. V meniju izberemo Performance in odkljukamo Average position. Nastavimo še obdobje ogleda za npr. zadnje 3 mesece. Na ekranu dobimo diagram gibanja uvrstitev, ki ga prikazuje slika 2. Na tej sliki se vidi, da do večjega poslabšanja uvrstitve naše spletne strani v zadnjih treh mesecih ni prišlo.
 
Google Penalties in kako kazni odpravimo
Reševanje algoritemskih napak
 
Pregled vseh zunanjih povezav na našo spletno stran
 
Spletna stran zelo potrebuje dovolj zunanjih povezav oziroma backlinks, če hoče doseči visoke pozicije na Googlovi lestvici rangiranja. Pri tem je pomembno, da so povezave prave, obstoječe in v skladu z Googlovimi predpisi. Sumljive kupljene povezave bodo slej ko prej naredile naši spletni strani škodo.
 
Google Penalties in kako kazni odpravimo
Najbolje naredimo, da prikaz zunanjih povezav natisnemo na papir. Nato gremo v seznamu od primera do primera in označimo vse povezave, ki se nam zdijo nepoznane. Če smatramo, da je kakšna povezava sumljiva, je najbolje, da jo vpišemo v poseben seznam. Prav lahko, da je med njimi kakšna, ki jo je odkril Google in nam dodelil algoritemsko kazen oziroma Algorithm Penalty. Vsebino tako ustvarjenega seznama bomo na koncu vpisali v posebno tabelo, ki jo bomo poslali Googlu, da škodljivih povezav ne bo več upošteval.
 
Izdelajmo tabelo nezaželenih povezav - Disavow
 
Posebna tabela neželenih povezav se imenuje disavow.txt. Postopek zavrnitve bomo podrobneje opisali v eni naslednji objav. Ko tabelo napišemo do konca, jo pošljemo Googlu z uporabo orodja Google Search Console.
 
Preverimo tudi, če je na spletni strani podvojena vsebina
 
Ker Google kaznuje spletno stran tudi, če krši algoritem Panda, se je dobro prepričati, če na naši spletni strani ni kakšnega dela vsebine, ki ga je Google odkril nekje drugje in ga smatra za originalnega. Na spletu je več brezplačnih orodij, ki jih poiščemo z vpisom iskalnega gesla website plagiarism checker.
 
Ko to naredimo, posredujemo spletno podstran, ki vsebuje podvojeno vsebino, v pregled Googlu. Če bo ugotovil, da napak Manual action in Algorithm Penalty, ki spadajo pod Google penalties, ni več, se bo naše prizadevanje kmalu poznalo v izboljšanju uvrstitve spletne strani.
 
ločilo ločilo ločilo
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
info@g-soft.si