GDPR skladnost

Do splošne uredbe Evropske skupnosti, ki jo poznamo pod imenom General Data Protection Regulation oziroma GDPR je prišlo, ker se ves svet vse bolj digitalizira, s tem pa se povečujejo možnosti kraje osebnih podatkov in njihova zloraba. Namen Uredbe je, da se zagotovi varstvo podatkov, ki se nahajajo pri obdelovalcih in upravljavcih ter da se ljudem omogoči nadzor nad njimi.
Uredba z oznako 2016/679 določa nova pravila glede varstva osebnih podatkov. Sprejeli so jo v Evropskem parlamentu, Evropskem svetu in Evropski komisiji, v veljavo pa je stopila 25. 5. 2016. Države Evropske skupnosti so jo morale sprejeti v roku dveh let, kar je bilo 25.6.2018. Z njo so poenotili zaščito osebnih podatkov znotraj Evropske unije.
O tem pomembnem dokumentu se lahko prepriča vsak, če klikne na povezavo EU uredba GDPR. Na tej spletni strani se dobi uradno besedilo splošne Uredbe v PDF obliki za vse države Evropske skupnosti.
S splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov pa smo v Evropi dobili tudi institut pooblaščene osebe za varstvo podatkov, ki se v angleščini imenuje Data Protection Officer oziroma krajše DPO. Ta oseba izvaja svetovalne in nadzorne naloge na področju varstva osebnih podatkov.
Za kršitelje uredbe so predvidene zelo visoke kazni, saj lahko za podjetja znašajo do 20 milijonov evrov ali do 4 odstotke skupnega letnega prometa. Za podjetnike so predpisane kazni sicer nekoliko nižje, vseeno pa so za zasebnike prav tako visoke, saj segajo do 10 milijonov EUR ali do 2 odstotkov skupnega letnega prometa.
Da stranke spletnega studia G-Soft s svojimi spletnimi stranmi ne bi imele težav, smo se tega problema lotili z vso resnostjo in strokovnostjo. Tako za vsako spletno stran na koncu naredimo test skladnosti z GDPR uredbo, ki ga v našem studiu arhiviramo, en izvod v PDF obliki pa ob zaključku dela predamo vsaki stranki.
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
info@g-soft.si