Oblikovanje ikon

Za stranke, ki imajo zelo različno ponudbo njihovih dejavnosti ali izdelkov, se te v osnovi prikažejo v menijskem delu. Tak način pa na prvi pogled ni dovolj, ker je nekoliko prikrit in se do njega pride samo, če se z miško pomaknemo na navigacijsko tipko, ki se običajno imenjuje Ponudba.
Problem lahko rešimo na bolj viden, enostaven in všečen način. Celotno ponudbo prikažemo s fotografijami, še bolj pa so nam všeč slikovni logotipi. Ti zaradi enostavne grafike nakazujejo, da gre za razvejanost celotne ponudbe, ki se nahaja za en nivo nižje.
V naslednjem koraku hitro spoznamo, da praktično za vse obstajajo na spletu ikone, ne moremo pa jih najti od istega oblikovalca. Še večji zadržek pa predstavlja dejstvo, da se način, debelina črt, njihova barva in podlaga ne skladajo z oblikovanjem spletne strani. Ker bi ji tako samo pokvarili njeno obliko, smo bili primorani, da potrebne ikone izdelamo sami.
Sedaj imamo v svoji slikovni bazi že številne ikone, ki so risane na podoben način in so zato uporabne na različnih spletnih straneh. Izdelali smo jih že za spletne strani Podpora zdravju, Glamping Krištof in Kranjski veterinarski center, vse pa so vidne v nadaljevanju.
Vsem, ki jim je naš način risanja ikon všeč, jih lahko izdelamo po zelo sprejemljivih cenah in po njihovih željah.
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Glamping Krištof
Glamping Krištof
Glamping Krištof
Glamping Krištof
Glamping Krištof
Glamping Krištof
Glamping Krištof
Glamping Krištof
Glamping Krištof
Glamping Krištof
Glamping Krištof
Kranjski veterinarski center
Kranjski veterinarski center
Kranjski veterinarski center
Kranjski veterinarski center
Kranjski veterinarski center
Kranjski veterinarski center
Kranjski veterinarski center
Kranjski veterinarski center
Kranjski veterinarski center
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
studio.gsoft@gmail.com