Oblikovanje ikon

Za stranke, ki imajo zelo različno ponudbo njihovih dejavnosti ali izdelkov, se te v osnovi prikažejo v menijskem delu. Tak način pa na prvi pogled ni dovolj, ker je nekoliko prikrit in se do njega pride samo, če se z miško pomaknemo na navigacijsko tipko, ki se običajno imenjuje Ponudba.
Problem lahko rešimo na bolj viden, enostaven in všečen način. Celotno ponudbo prikažemo s primernimi fotografijami, še bolj pa so nam všeč podmeniji z ikonami. Te zaradi enostavne grafike nakazujejo, da gre za razvejanost celotne ponudbe, ki se nahaja za en nivo nižje. V splošnem uporabljamo fotografije za slikovne menije, medtem ko se nam zdijo ikone primerješe pri podmenijih, ker na tak način bolj razumljivo ločujemo oba nivoja.
Ko smo na spletu iskali ikone, ki bi bile primerne za neko dejavnost, smo spoznali, da je ponudba zelo široka, nismo pa jih našli od istega oblikovalca. Še večji zadržek pa predstavlja dejstvo, da se način, debelina črt, njihova barva in podlaga ne skladajo z oblikovanjem spletne strani. Ker bi spletni strani samo pokvarili njeno obliko, saj bi bila bolj našarjena, smo bili primorani, da potrebne ikone izdelamo sami. Ideje zanje sicer dobimo na spletu, potem pa jih na enoten način izrišemo z orodjem Corel Draw.
Sedaj imamo v svoji slikovni bazi že številne ikone, ki so risane na podoben način in so zato uporabne na različnih spletnih straneh. Izdelali smo jih že za spletne strani Podpora zdravju, Glamping Krištof in Kranjski veterinarski center, vse pa si lahko ogledate nekoliko nižje na tej podstrani.
Vsem, ki jim je naš način risanja ikon všeč, jih lahko izdelamo po zelo sprejemljivih cenah in po njihovih željah.

Nekaj primerov ikon

Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Podpora zdravju
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
info@g-soft.si