Reference - Osnutki

Kondi Pižorn

Kondi Pižorn
Za igralca, šaljivca, glasbenika in gostinca Konrada Pižorna - Kondija smo že leta 2007, ko je bilo še aktivno naše prejšnje podjetje Arce d.o.o., izdelali spletno stran, ki je bila po desetih letih že zastarela. Ker je podjetje v vmesnem času prenehalo z delovanjem, mu je drug izdelovalec izdelal novo spletno predstavitev.
Ker se nam je zdela njegova obstoječa spletna stran preslaba za njegovo dobro ime, smo mu leta 2018 na lastno pobudo izdelali osnutek nove. Ko smo mu pokazali izgled naše zamisli, je bil z njo zadovoljen, dal pa nam je še nekaj manjših pripomb, ki smo jih kasneje upoštevali.
Po posredovanju novih fotografij z njegovih nastopov smo z orodjem Photoshop izdelali like v PNG obliki, ki so nam služili za startno animacijo strani. Ta je zanimiva, saj prikazuje razne figure iz njegovih iger in drugih nastopov, ki se dinamično pomikajo po zaslonu računalnika. Dinamično, kot da bi bil na odru Kondi. Česa podobnega doslej na spletu še nismo zasledili.
Ker pa se Kondi ni želel zameriti dotedanjemu izdelovalcu obstoječe spletne strani, so se s tem pogovori za nadaljevanje dela zaenkrat žal ustavili. Tako je na svetovnem spletu še vedno Kondijeva stara verzija strani, naš osnutek pa nam do nadaljevanja služil za prikaz, kaj vse se da narediti, da je že prvi vtis obiskovalcem spletne strani privlačen.
Tudi ta spletna stran še ni narejena po prilagoditvenem načinu, vendar bomo pomanjkljivost, ko bo do realizacije prišlo, odpravili, saj je prijaznost do mobilnih naprav danes obvezna.
  • leto izdelave: 2018
  • stranka: študijska spletna stran
  • povezava: Kondi Pižorn
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
info@g-soft.si