Reference - Spletne aplikacije

Podpora zdravju

Podpora zdravju
Prvo spletno trgovino smo izdelali za podjetje Podpora zdravju d.o.o., ki trži usluge, povezane z zdravjem. Spletna trgovina je sorazmerno zahtevna, saj omogoča prodajo treh vrst uslug, ki so med seboj povsem različne. Pri nasvetih gre za prikaz raznih objav, ki se vpisujejo s pomočjo posebej prirejenega urejevalnika spletne strani CMS. Na podoben način se vpisujejo tudi predavanja, povsem drugače pa je s svetovanji. Vsaka od navedenih treh storitev je razdeljena na pet vsebinsko različnih delov, ki so še povečali zahtevnost izdelave e-trgovine.
Zahtevnejši del urejevalnika predstavlja nadzorni sistem, s katerim lahko lastnik spletne strani vidi celotno prodajo, izdane predračune in vpisuje plačane zneske.
  • leto izdelave: 2019
  • stranka: Podpora zdravju d.o.o.
  • povezava: Podpora zdravju
Nazaj
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
studio.gsoft@gmail.com