Reference - Spletne strani

Embakom

Embakom
Družba Embakom d.o.o. je bila ustanovljena in registrirana za ravnanje z odpadno embalažo, nahaja pa se v poslovni coni Žeje pri Komendi. Od svojih strank po Sloveniji odkupuje vse vrste odpadne embalaže in jih skladno z zakonom sortira ter prodaja podjetjem, ki jih uporabljajo v svoji proizvodnji. Njihova skrb je tudi obveščanje strank o vseh novostih in predpisih, ki se nanašajo na odpadno embalažo.
  • leto izdelave: 2016
  • stranka: Embakom d.o.o.
  • povezava: Embakom
ločilo ločilo ločilo
Kopija dela besedila s spletne strani Embakom
Družba EMBAKOM d.o.o. je bila ustanovljena leta 2013 zaradi potreb gospodarstva in nepravilnosti pri izpolnjevanju svojih obvez družb za ravnanje z odpadno embalažo pri prevzemanju komunalne odpadne embalaže z dvorišč izvajalcev javne službe. Njeni ustanovitelji so bili KOMTEKS d.o.o., SNAGA Ljubljana d.o.o., CERO Puconci d.o.o., KOCEROD d.o.o., Komunalno podjetje Nova Gorica d.d., KOSTAK Krško d.d., SIMBIO d.o.o. ter KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o.
Osnovno poslanstvo družbe EMBAKOM je vzpostavitev stabilnega in cenovno vzdržnega sistema ravnanja z odpadno embalažo, kar se kaže v vsakoletnem zniževanju stroškov svojim zavezancem, dolgoročno kvalitetno upravljanje in razvoj sistema ravnanja z odpadno embalažo vseh embalažnih materialov ter izpolnjevanje okoljskih ciljev z zagotavljanjem najboljših rešitev na celotnem območju Republike Slovenije.
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
info@g-soft.si