Reference - Spletne trgovine

Podpora zdravju

Podpora zdravju
Prvo spletno trgovino smo izdelali za podjetje Podpora zdravju d.o.o., ki trži usluge, povezane z zdravjem. Spletna trgovina je sorazmerno zahtevna, saj omogoča prodajo treh vrst uslug, ki so med seboj povsem različne. Pri nasvetih gre za prikaz raznih objav, ki se vpisujejo s pomočjo posebej prirejenega urejevalnika spletne strani CMS. Na podoben način se vpisujejo tudi predavanja, povsem drugače pa je s svetovanji. Vsaka od navedenih treh storitev je razdeljena na pet vsebinsko različnih delov, ki so še povečali zahtevnost izdelave e-trgovine.
Zahtevnejši del urejevalnika predstavlja nadzorni sistem, s katerim lahko lastnik spletne strani vidi seznam vseh strank, celotno prodajo, izdane predračune in vpisuje plačane zneske, če so bili ti plačani preko bančnega nakazila.
Spletno stran smo izdelali na podlagi specifikacij, ki smo jih dobili od stranke že po prvem razgovoru, kasneje pa smo njene želje usklajevali s predlogi za samo tehnično izvedbo spletne strani. Do predaje spletne strani so se pojavile še nekatere dodatne zahteve po izgledu oziroma porazdelitvi na strani, kar smo do konca dela tudi upoštevali.
Ker je naročnik spletne strani povsem novo podjetje, še ni imel svojega logotipa in posetnice. Oboje smo za sorazmerno majhen znesek oblikovali v našem studiju. Pri tem smo upoštevali želje stranke, skupaj pa smo določili tudi osnovno barvo spletne predstavitve.
  • leto izdelave: 2019
  • stranka: Podpora zdravju d.o.o.
  • povezava: Podpora zdravju
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
info@g-soft.si