Objava - Kaj je gostota ključnih besed oziroma keyword density

datum objave: 20.03.2023
Ko vpisujemo na spletno stran ustrezno besedilo, moramo vanj vnesti tudi ključne besede oziroma gesla, da bodo iskalniki lažje zaznali vsebino spletne strani. Ob tem se vprašamo, koliko ključnih besed naj vključimo.
 
Pri omenjanju ključnih besed moramo dodati, da ne gre vedno za eno samo, ampak za niz dveh, treh ali celo več besed. Če je v zaporedju teh besed več, se tak niz imenuje ključno geslo. To omenjamo zaradi razumevanja formule za izračun gostote ključnih besed, ker gre v mnogih primerih pravzaprav za gostoto ključnih gesel (npr. polaganje tlakov, izdelava spletnih strani, …).
 
Če je v besedilu premalo ključnih besed, naše strani Google ne bo hitro zaznal. Zato bi marsikdo pomislil, da bi v besedilo vnesel zelo veliko ključnih besed in s tem rešil problem zaznavnosti. Toda, ali je taka rešitev dobra? Ali lahko naši spletni strani celo škoduje? Odgovor je, da v besedilu ni dobro imeti premalo ključnih besed in tudi preveč ne.
 
 
Kaj je gostota ključnih besed?
 
 
Torej, kaj je gostota ključnih besed oziroma keyword density? To je razmerje med številom ključnih besed (ključnih gesel) na obravnavani podstrani in številom vseh besed, ki jih ta podstran vsebuje. Ko to razmerje pomnožimo s 100, dobimo keyword density, ki se izraža v odstotkih.
 
Ker se naključne besede nahajajo tudi v glavi in nogi spletne strani, v Title tagu, Keywords tagu, Description tagu ter lahko tudi v Alt tagu, težje ugotovimo, koliko ključnih gesel vsebuje podstran. Zato štetje ključnih gesel raje prepustimo enemu od orodij na spletu, ki podaja tudi število besed na podstrani (Total words number).
 
Formula za natančen izračun gostote ključnih besed (gesel):
 
Kaj je gostota ključnih besed oziroma keyword density
  • gostota … gostota ključnih besed oziroma gesel
  • število vseh besed … število vseh besed v besedilu obravnavane podstrani (Total words)
  • število ključnih gesel … število ključnih gesel na obravnavani podstrani
  • število ključnih gesel
  • število besed v geslu … to število je lahko 2, 3 ali celo več
 
Vrednost razmerja nam pove, ali je na spletni podstrani dovolj ključnih besed, ne pa preveč. Kolikšno pa je lahko to razmerje? V katerih mejah se lahko giblje?
 
Ker sta meji gostote ključnih besed oziroma keyword density postavljeni dokaj široko, lahko gostoto izračunamo po poenostavljeni formuli.
 
Kaj je gostota ključnih besed oziroma keyword density
Razmerje keyword density je najbolj pomembno za startno podstran (index.php), priporočljivo pa je, da ga tudi na ostalih podstraneh držimo v določenih mejah.
 
 
Kolikšna naj bo gostota ključnih besed?
 
 
Glede gostote ključnih besed (keyword density) Google ne podaja nobenih navodil, ki bi razkrila, v katerih mejah naj se gostota za dober SEO nahaja. Nekateri poznavalci trdijo, da gostota vpliva na SEO, medtem ko drugi (Ahrefs, …) zagovarjajo stališče, da gostota ključnih besed ni pomembna za dober SEO.
 
Pri izdelavi spletnih strani vedno izmerimo tudi gostoto ključnih besed (gesel) in poskrbimo, da leži med vrednostima 1 in 3. Ti dokaj ohlapni meji smo namreč zasledili pri raziskovanju gostote ključnih besed.
 
 
Koliko besed naj vsebuje besedilo?
 
 
Tudi za priporočljivo število besed, ki naj bi jih spletna podstran imela, Google ne daje otipljivega namiga. Po naših izkušnjah naj bo na vsaki podstrani vsaj 200 besed. V besedilo lahko vgradimo toliko ključnih besed (gesel), da njihova gostota ni prevelika.
 
Odsvetujemo pa, da se v besedilo natlači zelo veliko ključnih besed, saj s tem boljšega SEO rezultata ne bomo dosegli. Googlovi algoritmi so tako izpopolnjeni, da bo odkril namero prevare in bo tako spletno stran prej kaznoval kot nagradil z dobro uvrstitvijo.
 
 
Koliko besed vključimo v besedilo naših strani?
 
 
Pri našem delu se držimo pravila, da leži gostota ključnih besed oziroma keyword density med 1 in 3, besedilo startne podstrani (index.php) pa naj vsebuje vsaj 500 besed. Za ostale podstrani težimo k temu, da je besedilo dolgo najmanj 200 besed.
 
Glede ugotavljanja števila ključnih besed in števila vseh besed besedila posameznih podstrani nam je v pomoč orodje SEO BOOK.
 
Kaj je gostota ključnih besed oziroma keyword density
Na koncu navajamo še dva primera in sicer za besedili, ki vsebujeta 200 in 500 besed, gostota pa naj ne preseže zgornje meje, ki naj bi bila 3:
 
Besedilo dolgo 200 besed
 
Ker je po ena ključna beseda v title, meta keywords, meta description, glavi podstrani in v glavnem naslovu (H1), ne smemo dati v besedilo niti ene ključne besede. Ker to za dober SEO rezultat ne zadostuje, se raje potrudimo napisati nekoliko daljše besedilo.
 
Besedilo dolgo 500 besed
 
Na postrani je že pred besedilom 5 ključnih besed. Zato lahko vključimo v besedilo s 500 besedami in gostoti 2 do 5 ključnih gesel. Zgornje meje gostote, ki naj bi bila 3, ne presežemo niti, če vsebuje besedilo do 10 ključnih besed, kar je za razpoznavnost vsebine podstrani zelo dobro.
 
ločilo ločilo ločilo
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
info@g-soft.si