Objava - Notranje povezave spletnih strani oziroma Internal Links

datum objave: 21.06.2020
Notranje povezave oziroma Internal Links so hyperlink povezave (href), ki omogočajo prehode z ene podstrani na drugo na isti domeni. Uporabljajo se v navigaciji, z njimi pa tudi določimo hierarhijo spletne strani in pomagamo iskalnim avtomatom oziroma pajkom, da imajo boljši pregled čez celo spletno stran. S tem se poveča njena kvaliteta, kar vodi do boljšega rangiranja.
 
Hierarhija pravilno izdelane spletne strani je narejena piramidno. S točke najvišjega, prvega nivoja, do katere pride iskalni pajek, ima ta preko navigacije lahek dostop tudi do vseh podstrani drugega nivoja. Podstrani na tretjem nivoju, ki so skrite v ozadju, brez internih povezav, pajek ne bi videl. Če imamo na drugem nivoju npr. podstran Blog, se z nje lahko pride na posamezne objave.

Razvejanost gre lahko tudi naprej na tretji nivo ali celo nižje. Nekateri analizatorji kvalitete spletnih strani navajajo, da so podstrani na nižjih nivojih manj ‘težke’ od tistih, ki so nad njimi. To pomeni, da k dobrim rezultatom največ pripomorejo podstrani z višjih nivojev. Ta teza sicer obstaja, zasledili pa smo tudi dvome o tem, da nivoji podstrani vplivajo na rangiranje.

Pri delu je dobro poznati nekaj pravil, da se arhitektura spletne strani glede internih povezav izdela pravilno.
  • povezave z ene na drugo podstran na tretjem nivoju so dovoljene znotraj iste skupine, ne pa s podstranmi tretjega nivoja druge skupine … na primer: z objave na objavo je dovoljeno kot tudi z enega izdelka na drugega; niso dovoljene povezave z objave na izdelek, ker ta spada v drugo skupino
  • povezave, narejene z Javascriptom, niso priporočljive, ker jih pajki morda ne bodo našli in bodo ostale nevidne
  • število povezav na isti podstrani je omejeno na 150; če je povezav več, nekaterih Googlovi pajki ne bodo našli
 
ločilo ločilo ločilo
Spletni studio G-SOFT
Britof 231d, 4000 Kranj
051 - 212 886
info@g-soft.si